ช่วงนี้แต่ละมหาลัยคงทยอยกันเปิดเทอมแล้วนะคะ

เ ปิดเทอมพร้อมสายฝน และ โรคไข้หวัด

ประกาศแ นวทางโดดเรียนแบบ ไม่โดนเช็คขาด

 

กล่าวคือ

เ ด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กลับมาจากต่างประเทศ

ได้รับอนุโลมให้ขาดเรียนได้ 7-14 วันนับจากวันกลับจากต่างประเทศ

เ พื่อเฝ้าระวังและติดตามอาการ ไข้หวัด 2009 

 

เ พราะฉะนั้น

เ วลาเช็คชื่อ แล้วเพื่อนไม่เข้าเรียน

ถ้าอยากช่วยเ พื่อน

ใ ห้บอกว่า 

"มันอยู่ที่บำราศนราดูรค่ะ โ ดนกักตัวสังเกตอาการ"

"อ่อ พอดีเ พิ่งกลับจากต่างประเทศ แล้วมันมีไข้นิดหน่อยค่ะ เลยพักอยู่บ้าน"

 

ว่าวๆไ ปค่า

 

 

 

ปล เ ค้าล้อเล่นนะ อย่าเอาไปใช้จริงนะคะ สงสารอาจารย์ผู้สอนค่ะ

Comment

Comment:

Tweet

ง่ะ

แต่บางที ก็น่าจะใช้ได้นะเนี่ย sad smile

#3 By iTualek on 2009-06-15 02:50

ฮ่าๆๆๆ เล่นบอกแบบนั้นเลยเหรอ

(เป็นจริงๆแย่เลย)

#2 By [Amakura_Aei] on 2009-06-14 21:41

จารย์โจ้ยังมีชีวิต!!! wink

#1 By clock on 2009-06-14 18:57